Foreningen All Time Fitness

Vi har beliggenhed i midt i Nørre Lyndelse og tilbyder træning for alle over 15 år. 

Der er en super hyggelig stemning i centret og vi vægter fællesskabet højt og at det altid skal være rart, trygt og sikkert at være i centret.

Som forening lægger vi vægt på at vores medlemmer og alle de frivillige ildsjæle er med til at sikre, at All Time Fitness er det naturlige valg når man bor i området.

Åbningstider
Vi har åbent hele året, også helligdage. 

Mandag 04:00 – 22:00
Tirsdag 04:00 – 09:00 & 14:00 – 22:00
Onsdag 04:00 – 22:00
Torsdag: 04:00 – 22:00
Fredag: 04:00 – 22:00
Lørdag 04:00 – 22:00
Søndag 04:00 – 22:00

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som foreningens vedtægter foreskriver, foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse, herunder også valg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen varsles ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved opslag i foreningens lokaler og via e-mail. Dette sker med mindst 14 dages varsel.

Alle med gyldigt medlemskab af foreningen har stemmeret.