Foreningens privatlivspolitik

Privatlivspolitikken er udformet til at opfylde EUs persondataforordning (GDPR) og udarbejdet efter DGIs anbefalinger.

Foreningens dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Foreningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson vedr. persondataforordningen: Formanden
Kontakt information: Se på hjemmesiden her

Databehandlere

  • Conventus varetager og vedligeholder vores it-system.

Ovenstående virksomheder behandler data og personoplysninger, vi er dataansvarlige for.
Vi har derfor indhentet databehandleraftaler med alle parter.
Som medlem af All Time Fitness accepterer du, at vi lader dine data behandle af vores databehandlere.

Du giver med dit medlemskab accept af og fuldmagt til dette.
Vores databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Alle personoplysninger behandles og gemmes elektronisk.
Vi opdaterer og ændrer personoplysninger løbende som et led i vores arbejde.
Som medlem af All Time Fitness indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om vores medlemmer:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer og by
  • E-mail
  • Telefon nummer
  • Fødselsdato

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen, foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Vi forbeholder os ret til at ændre i retningslinjer for behandling af dine personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi besked i form af en synlig opdatering på vores website.