Bestyrelsen

Bestyrelsen består at 5 medlemmer hvoraf 3 skal være fyldt 21 år.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. I lige år er 2 på valg i ulige år er 3 på valg.
Bestyrelsens opgave er at skabe gunstige betingelser for fitnesscentret, således at flest mulige får gavn af tilbuddet.

STEFFEN BÄHRING​

Formand
bestyrelsen@alltimefitness.dk

René Lund

Kasserer
kasserer@alltimefitness.dk

René Capion Larsen

Instruktør ansvarlig instruktor@alltimefitness.dk

Mike Rohde Andersen

Medlemsansvarlig

Esben jensen

Bestyrelsesmedlem