Bestyrelsen

Bestyrelsen består at 5 medlemmer hvoraf 3 skal være fyldt 21 år.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. I lige år er 2 på valg i ulige år er 3 på valg.
Bestyrelsens opgave er at skabe gunstige betingelser for fitnesscentret, således at flest mulige får gavn af tilbuddet.

Flemming holm

Formand
bestyrelsen@alltimefitness.dk

René Lund

Kasserer
kasserer@alltimefitness.dk

Kenneth bojel

Næstformand

Kasper Pedersen

Medlemsansvarlig
info@alltimefitness.dk

Simon Raun

Bestyrelsesmedlem