Bestyrelsen

Bestyrelsen består at 5 medlemmer hvoraf 3 skal være fyldt 21 år.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. I lige år er 2 på valg i ulige år er 3 på valg.
Bestyrelsens opgave er at skabe gunstige betingelser for fitnesscentret, således at flest mulige får gavn af tilbuddet.

Flemming Holm

Formand

Kenneth Bojel

Næstformand

Rene Lund

Kasserer

Kasper Pedersen

Medlemsansvarlig

Simon Raun

Service