Persondatapolitik

Persondatapolitik All Time Fitness

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata – Persondataforordningen (GDPR). Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.
Det er vigtigt for os i All Time Fitness, at vi beskytter vores medlemmers og øvrige samarbejdspartneres personoplysninger bedst muligt og overholder reglerne i forordningen.

Det betyder, at du bl.a. har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Vi har på denne baggrund opdateret vores persondatapolitik.

Dataansvarlig
All Time Fitness
CVR: 32917895
Smedestræde 2, 5792 årslev

Databehandlere

 • Conventus varetager og vedligeholder vores it-system.

Ovenstående virksomheder behandler data og personoplysninger, vi er dataansvarlige for.
Vi har derfor indhentet databehandleraftaler med alle parter.
Som medlem af All Time Fitness accepterer du, at vi lader dine data behandle af vores databehandlere.

Du giver med dit medlemskab accept af og fuldmagt til dette.
Vores databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Alle personoplysninger behandles og gemmes elektronisk.
Vi opdaterer og ændrer personoplysninger løbende som et led i vores arbejde.
Som medlem af All Time Fitness indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om vores medlemmer:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • E-mail
 • Telefon nummer
 • Fødselsdato

Dine rettigheder

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen, foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Vi forbeholder os ret til at ændre i retningslinjer for behandling af dine personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi besked i form af en synlig opdatering på vores website.

Kontakt

All Time Fitness
Smedestræde 2
5792 Årslev

Tlf.: +45 29 888 175
CVR-nr: 32917895

info@alltimefitness.dk

Åbningstider

Mandag til søndag
04:00 – 22:00
Reception
Mandag 17:00 – 18:00

sociale medier